Giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1. MỤC ĐÍCH

           Giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

2. PHẠM VI

          Áp dụng đối với Đối tượng được giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học phải là người đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8/1961 đến 30/4/1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hoá học.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

          -Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 về sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công

          - Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

          - Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

          - Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

          - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

          - Quyết định 381/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi;

          - Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quãng Ngãi.     

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

          - Viết tắt:    UBND: Ủy ban nhân dân;

                             LĐTB&XH:  Lao động thương binh và xã hội;

5. THỦ TỤC

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Bản khai cá nhân theo mẫu số BM44.1

01 bản

 

2

Bản sao các giấy tờ liên quan

 

01 bản

(Thành phần hồ sơ theo quy định tại điều 28 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH)

5. 2. Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và tiến hành kiểm tra nội dung hồ sơ do cá nhân, tổ chức gửi đến:

          Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cá nhân, tổ chức để hoàn thiện theo qui định.

          Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định thì tiến hành viết giấy biên nhận hồ sơ

+ Bước 2: Chuyển hồ sơ kèm theo phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (PL 08) cho lãnh đạo xem xét phân công cán bộ phụ trách;

+ Bước 3: Cán bộ được phân công phụ tránh kiểm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ nếu đảm bảo thì lập danh sách trình  lãnh đạo Phòng xem xét ký xác nhận, nếu chưa đảm bảo chuyển lại cho cán bộ phụ trách chỉnh sửa

+ Bước 4: Cán bộ trả kết quả nhận toàn bộ hồ sơ về phát hành và gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Bước 5: cán bộ trả kết quả nhận quyết định trợ cấp từ Sở LĐTBXH trả trược tiếp cho cá nhân tổ chức

          5.3. Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

(Thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định tại điều 29 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH)

 

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng LĐ-TBXH huyện

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.1

Giấy biên nhận hồ sơ

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo  Phòng phân công cán bộ phụ trách.

Cán bộ được phân công

trong ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B3

Kiểm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện lập danh sách đề nghị trình lãnh đạo Phòng phê duyệt. Trường hợp chưa đảm bảo về thủ tục trả lại cho cá nhân, tổ chức để bổ sung

Cán bộ được phân công

6 ngày

 Danh sách dự thảo , PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B4

Cán bộ được phân công hoàn tất thủ tục hồ sơ trình lãnh đạo Phòng xem xét  ký phê duyệt. Trường hợp không đảm bảo chuyển trả  cho cán bộ được phân công chỉnh sửa.

Lãnh đạo phòng

1 ngày

 Danh sách đề nghị giải quyết trợ cấp , PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5

Cán bộ trả kết quả nhận toàn bộ  hồ sơ và gửi hồ sơ đến sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Cán bộ trả kết quả

1 ngày

PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B6

Sở LĐTBXH xem xét nội dung hồ sơ của Phòng đề nghị nếu đảm bảo ra quyết định trợ cấp

Sở LĐTBXH

10 ngày

Quyết định trợ cấp PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B7

Cán bộ được phân công nhận quyết định từ Sở LĐTBXH trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ trả kết quả

1 ngày

Quyết định trợ cấp

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc tại mục 5.2.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

 

          5.4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đối tượng được giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học phải là người đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8/1961 đến 30/4/1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hoá học.

6. BIỂU MẪU:

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM44.1

 Bản khai cá nhân

 

Đính kèm file:
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi