Di chuyển hài cốt liệt sĩ

1. MỤC ĐÍCH

           Di chuyển hài cốt liệt sĩ về nguyên quán

2. PHẠM VI

          Áp dụng đối với đối tượng là thân nhân  liệt sĩ đến liên hệ để di chuyển hài cốt liệt sĩ về nguyên quán

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

          -Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 về sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công

          - Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

          - Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

          - Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính Phủ ban hành qui định về việc tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ;

          - Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

          - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

          - Quyết định 381/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi;

          - Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quãng Ngãi.     

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

          - Viết tắt:    UBND: Ủy ban nhân dân;

                             LĐTB&XH:  Lao động thương binh và xã hội;


5. THỦ TỤC

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Đơn xin di chuyển hài cốt liệt sĩ có xác nhận của UBND cấp xã  nơi thân nhân liệt sĩ cư trú

01 bản

 

2

 Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan nơi an táng mộ liệt sĩ

01 bản

 

3

Giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ do Phòng Lao động - Thương binh và xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú cấp

01 bản

 

4

Bản sao các giấy tờ liên quan

 

01 bản

 

          5.2. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và tiến hành kiểm tra nội dung hồ sơ do cá nhân, tổ chức gửi đến

 Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cá nhân, tổ chức để hoàn thiện theo qui định.

 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định thì tiến hành viết giấy biên nhận hồ sơ.

+ Bước 2: Chuyển hồ sơ kèm theo phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (PL 08) cho lãnh đạo xem xét phân công cán bộ phụ trách;

+ Bước 3: Cán bộ phụ tránh kiểm tra nội dung, tính pháp lý, dự thảo giấy xác nhận, viết giấy giới thiệu kèm đơn cho lãnh đạo Phòng  xem xét ký phê duyệt;

+ Bước 4: Cán bộ trả kết quả trực tiếp cho cá nhân, tổ chức

          5.3. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

         

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng LĐ-TBXH huyện

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.1

Giấy biên nhận hồ sơ

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo  Phòng phân công cán bộ giải quyết và vào sổ tiếp nhận.

Cán bộ được phân công

Trong ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B3

Cán bộ được phân công kiểm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ nếu đảm bảo viết giấy giới thiệu hoặc Dự thảo giấy xác nhận

Cán bộ được phân công

trong ngày

Giấy xác nhận, hoặc giấy gới thiệu dự thảo

B4

Lãnh đạo xem xét nếu chưa đảm bảo thì chuyển cho cán bộ được phân công chỉnh sữa, nếu đảm bảo thì ký phê duyệt

Lãnh đạo phòng

trong ngày

Giấy xác nhận hoặc giấy giới thiệu, PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5

Cán bộ trả kết quả trực tiếp cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ trả kết quả

trong ngày

PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc tại mục 5.2.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

 

6. BIỂU MẪU: không

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi