Phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà MVNAH

1. MỤC ĐÍCH

Phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với những bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

2. PHẠM VI

Áp dụng đối với đối tượng những bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Pháp lệnh 05/2013/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X13 về sửu đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh qui định danh hiệu Vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

- Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

- Quyết định 381/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi;

- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

- Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quãng Ngãi.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

          - Viết tắt:    UBND: Ủy ban nhân dân;

                             LĐTB&XH:  Lao động - Thương binh và Xã hội;

5. THỦ TỤC

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Bản khai của đối tượng (Mẫu số BM41.01a) hoặc Bản khai của thân nhân (mẫu số BM41.01b).

03 bản

 

2

Giấy ủy quyền người kê khai hồ sơ và đứng nhận trợ cấp (áp dụng cho đối tượng truy tặng) theo mẫu BM41.02

03 bản

 

3

Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp xã theo mẫu BM41.03

03 bản

 

4

Tờ trình của UBND cấp xã (theo mẫu BM41.05) kèm danh sách (mẫu BM41.04)

03 bản

 

          (Thành phần hồ sơ theo quy định tai điều 4 Nghị định 56/2013/NĐ-CP)

5. 2. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và tiến hành kiểm tra nội dung hồ sơ do cá nhân, tổ chức gửi đến:

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cá nhân, tổ chức để hoàn thiện theo qui định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định thì tiến hành viết giấy biên nhận hồ sơ

+ Bước 2: Chuyển hồ sơ kèm theo phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (PL 08) cho lãnh đạo xem xét phân công cán bộ phụ trách;

+ Bước 3: Cán bộ được phân công phụ tránh kiểm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tổng hợp chuyển  lãnh đạo Phòng xem xét trình ra Hội đồng chính sách. Nếu chưa đảm bảo chuyển lại cho cán bộ phụ trách chỉnh sửa.

+ Bước 4: Cán bộ được phân công dự thảo tờ trình kèm danh sách và toàn bộ hồ sơ, phụ lục 08 đến Văn phòng HĐND&UBND để trình lãnh đạo UBND huyện;

+ Bước 5: Cán bộ được phần công quả trực tiếp đến Văn phòng HĐND&UBND nhận toàn bộ hồ sơ về phát hành và gủi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Bước 6: Cán bộ được phần công quả trực tiếp đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

5.3. Thời hạn giải quyết:  Thời gian giải quyết thủ tục, hồ sơ tại huyện là 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

(quy định tại Điều 13 của Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH)

          TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng LĐ-TB&XH huyện

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.1

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo  Phòng phân công cán bộ phụ trách

Cán bộ được phân công

Trong ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B3

Cán bộ được phân công phụ trách kiểm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tham mưu lãnh đạo Phòng xem xét và trình Hội đồng chính sách huyện thông qua.

Cán bộ được phân công

7 ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B4

Tổng hợp hồ sơ, dự thảo văn bản, tham mưu cho lãnh đạo phòng xem xét trình UBND huyện giải quyết

Cán bộ được phân công

01 ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5

Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ nếu đảm bảo, chỉ đạo cán bộ được phân công gửi toàn bộ hồ sơ đến Văn phòng HĐND &UBND để trình UBND huyện

Lãnh đạo phòng

01 ngày

BB họp HĐCS; Tờ trình

B5

Cán bộ được phân công gửi toàn bộ hồ sơ đến Văn phòng HĐND&UBND để trình lãnh đạo huyện ký duyệt

Lãnh đạo huyện/Văn phòng

3 ngày

Tờ trình, PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B6

Cán bộ trả kết quả đến văn phòng UBND nhận toàn bộ  hồ sơ về phát hành và gửi hồ sơ đến sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Cán bộ trả kết quả

1 ngày

PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B7

Sở LĐTBXH xem xét hồ sơ đề nghị của UBND huyện ra quyết định công nhận Bà mẹ VNAH

Sở LĐTBXH

10 ngày

PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B8

Cán bộ được phân công nhận quyết định từ Sở LĐTBXH trả cho cá nhân, tổ chức.

Cán bộ trả kết quả

1 ngày

Quyết định công nhận Bà MVNAH

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc tại mục 5.2.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

 

6. BIỂU MẪU

Biểu mẫu

Nội dung biểu mẫu

BM41.01a

 Bản khai  cá nhân Mẹ VNAH

BM41.01b

 Bản khai  cá nhân của thân nhân Mẹ VNAH

BM41.02

Giấy ủy quyền người kê khai hồ sơ và đứng nhận trợ cấp (áp dụng cho đối tượng truy tặng)

BM41.03

Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp xã

BM41.04

Tờ trình của UBND cấp xã

BM41.05

danh sách

 

 

Đính kèm file:
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi