Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

1. MỤC ĐÍCH

           Giải quyết chế độ trợ cấp một lần, hoặc hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

2. PHẠM VI

          Áp dụng đối với đối tượng người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

          - Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 về sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công

          - Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

          - Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

          - Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

          - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

          - Quyết định 381/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi;

          - Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quãng Ngãi.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

          - Viết tắt:    UBND: Ủy ban nhân dân;

                             LĐTB&XH:  Lao động thương binh và xã hội;

5. THỦ TỤC

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Bản khai cá nhân đối với trường hợp đã hưởng trợ cấp 1 lần (mẫu BM39.1TĐ), đối với trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần khai theo mẫu BM39.2TĐ

01 bản

 

2

Văn bản Danh sách đề nghị giải quyết trợ cấp

01 bản

 

3

Bản sao các giấy tờ liên quan

 

01 bản

(Thành phần hồ sơ theo quy định tại điểm 1 Điều 33 Thông tư 05/2013/BLĐTBXH)

          5.2. Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và tiến hành kiểm tra nội dung hồ sơ:

          Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cấp xã để hoàn thiện theo qui định.

          Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định thì tiến hành viết giấy biên nhận hồ sơ;

+ Bước 2: Chuyển hồ sơ kèm theo phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (PL 08) cho lãnh đạo xem xét phân công cán bộ phụ trách;

+ Bước 3: Cán bộ phụ tránh lập danh sách đề nghị kèm hồ sơ chuyển cho lãnh đạo Phòng  xem xét ký phê duyệt;

+ Bước 4: Cán bộ trả kết quả chuyển toàn sơ đến Sở Lao động – Thương binh

 và Xã hội.

+Bước 5: Cán bộ trả kết quả nhận sổ từ sở LĐTBXH trả cho cá nhân, tổ chức

5.3. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải có một trong những giấy tờ sau: Lý lịch cán bộ; lý lịch Đảng viên; hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.

5.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

( Thời gian giải quyết theo quy định tại điểm 1, 2 Điều 34 Thông tư 05/2013/BLĐTBXH)

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng LĐ-TBXH huyện

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.1
Giấy biên nhận hồ sơ

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo  Phòng phân công cán bộ phụ trách.

Cán bộ được phân công

trong ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B3

Kiểm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ, tổng hợp danh sách trình lãnh đạo phòng xem xét

Cán bộ được phân công

6 ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B4

Lãnh đạo xem xét nếu hồ sơ đảm bảo thì ký phê duyệt

Lãnh đạo phòng

1 ngày

Danh sách đề nghị, PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5

Cán bộ trả kết nhận hồ sơ gửi  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Cán bộ trả kết quả

1 ngày

PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B6

Sở LĐTBXH xem xét hồ sơ đề nghị của Phòng LĐTBXH ra quyết định

Sở LĐTBXH

10 ngày

Quyết định,PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B7

Cán bộ trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ trả kết quả

1 ngày

Quyết định
hưởng trợ cấp

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc tại mục 5.2.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

6. BIỂU MẪU:

TT

Biểu mẫu

Nội dung biểu mẫu

1

BM39.1

Bản khai cá nhân dùng cho người HĐCM, HĐKC bị địch bắt tù, đày đã hưởng trợ cấp 1 lần

2

BM39.2

Bản khai cá nhân dùng cho người HĐCM, HĐKC bị địch bắt tù, đày

Đính kèm file:
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi