Cấp sổ và trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo

1. MỤC ĐÍCH

 Cấp sổ ưu đãi giáo dục cho đối tượng là con thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, liệt sĩ.

2. PHẠM VI

Áp dụng đối với đối tượng: là con của thương binh, nười hưởng chính sách như thương binh, bệnh bịnh, liệt sĩ đang còn học tại các cơ sở giáo dục.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 về sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

- Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối;

- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

- Quyết định 381/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quãng Ngãi.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

          - Viết tắt:    UBND: Ủy ban nhân dân;

                             LĐ-TB&XH:  Lao động thương binh và xã hội;

                             ƯĐGD: Ưu đãi giáo dục

5. THỦ TỤC

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

 Bản khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo

01 bản

 

2

Bản sao giấy khai sinh

 

01 bản

3

Bản sao giấy tờ liên quan đến hoạt động kháng chiến mà thuộc diện được trợ cấp

 

01 bản

5.2. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhận nộp hồ sơ tại Phòng LĐ-TB&XH.  

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cá nhân, tổ chức để hoàn thiện theo qui định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định thì tiến hành viết giấy biên nhận hồ sơ.

+ Bước 2: Chuyển hồ sơ kèm theo phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (PL 08) cho lãnh đạo xem xét phân công cán bộ phụ trách;

+ Bước 3: Cán bộ được phân công kiểm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ, dự thảo Công văn và danh sách chuyển cho lãnh đạo Phòng xem xét. Nếu hồ sơ đảm bảo trình UBND huyện phê duyệt.

+ Bước 4: Cán bộ trả kết quả trực tiếp đến Văn phòng HĐND&UBND nhận toàn bộ hồ sơ về phát hành và gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

+ Bước 5: Cán bộ được phân công nhận sổ từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh trả cho cá nhân, tổ chức.

5.3. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

          TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng LĐ-TB&XH

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.1

Giấy biên nhận hồ sơ

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo  Phòng phân công cán bộ phụ trách.

Cán bộ được phân công

trong ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B3

Kiểm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và dự thảo Công văn kèm danh sách đề nghị

Cán bộ được phân công

1/2 ngày

Dự thảo Công văn

B4

Lãnh đạo Phòng xem xét nếu chưa đảm bảo thì chuyển cho cán bộ được phân công chỉnh sửa, nếu hồ sơ đảm bảo thì  trình UBND huyện phê duyệt

Lãnh đạo phòng

1/2 ngày

PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5

Chuyển toàn bộ hồ sơ đến Văn phòng HĐND&UBND trình Lãnh đạo UBND huyện ký phê duyệt

 Lãnh đạo huyện

2 ngày

Công văn kèm danh sách

B6

Cán bộ trả kết quả nhận văn bản và toàn bộ  hồ sơ về phát hành và gửi hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Cán bộ trả kết quả

1/2 ngày

PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B7

Sở LĐ-TB&XH xem xét hồ sơ đề nghị của UBND huyện cấp sổ

Sở LĐ-TB&XH

15 ngày

Sổ ƯĐGD

B8

Cán bộ được phân công nhận Sổ từ Sở LĐTBXH trả cho cá nhân, tổ chức.

Cán bộ trả kết quả

1/2 ngày

Sổ ƯĐGD

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc tại mục 5.2.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

 

6. BIỂU MẪU:

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM38.01

Bản khai cấp sổ ƯĐGD

2

BM38.02

Danh sách đề nghị cấp sổ ƯĐGD

 

Đính kèm file:
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi