Quy trình đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD hộ kinh doanh

1. MỤC ĐÍCH

Thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Tất cả các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Bình Sơn.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục Đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

- Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

- QSDĐ: Quyền sử dụng đất.

- TTHC: Thủ tục hành chính.

- ĐKHKD: Đăng ký hộ kinh doanh.

- CQHCNN: Cơ quan hành chính Nhà nước.

 

            5. THỦ TỤC:

5.1. Trình tự thực hiện:

          - Đối với cá nhân:

          + Bước 1: Khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, cá nhân hoặc người đại diện hộ kinh doanh phải điền vào Thông báo thay đổi nội dung ĐKHKD của hộ kinh doanh (theo mẫu quy định). Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải photocopy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa điểm mới.

          + Bước 2: Nộp Thông báo thay đổi nội dung ĐKHKD của hộ kinh doanh (theo mẫu quy định) kèm theo Giấy chứng nhận ĐKHKD đã có và bản sao hợp lệ các văn bản, chứng chỉ hành nghề (nếu có).

          + Bước 3: Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ kinh doanh đến nhận Giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh (đã thay đổi nội dung).

          - Đối với cơ quan thực hiện TTHC:

          + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn giao cho người nộp.

          + Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập Giấy chứng nhận ĐKHKD thay đổi nội dung ĐKHKD (theo mẫu quy định) và vào sổ lưu đăng ký Giấy chứng nhận ĐKHKD.

          5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Tổ tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế “ Một cửa” huyện Bình Sơn.

          5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

         

TT

Tên hồ sơ nhận

Trạng thái

Số lượng

1

Thông báo thay đổi nội dung ĐKHKD

Bản gốc

01

2

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đã có

Bản gốc

01

3

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Nếu có)

Bản sao

01

4

Hợp đồng thuê đất (Nếu có)

Bản gốc

01

5

Chứng chỉ hành nghề, văn bản khác (Nếu có)

Bản sao

01

 

          d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.c; Giấy biên nhận

B2

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu nhận, chuyển hồ sơ về Phòng Tài chính – Kế hoạch

Cán bộ được phân công

Trong ngày

PL 08 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B3

Cán bộ Phòng Tài chính-Kế hoạch lập Giấy chứng nhận, trình lãnh đạo Phòng ký Giấy chứng nhận

Cán bộ được phân công

02 ngày

Dự thảo Giấy chứng nhận

B4

Lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển cho Tổ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

Giấy chứng nhận

B4

Tổ tiếp nhận trả kết quả Giấy chứng nhận cho Tổ chức, cá nhân

Cán bộ được phân công

01 ngày

PL 08 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

 

          5.5 Lệ phí: Không.

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1

BM 24.01

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh

 

Đính kèm file:
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi