Chứng thực chữ ký

1. MỤC ĐÍCH

          Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng               nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực các chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài của Phòng Tư pháp huyện Bình sơn.

2. PHẠM VI

          Áp dụng đối với các tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng tại Phòng              Tư pháp huyện Bình sơn.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;

- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

- Thông Tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ qui định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động các cơ quan tổ chức;

          - Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

          - Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi (về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

- UBND: Ủy ban nhân dân.

- CMND: Chứng minh nhân dân.

- CQHCNN: Cơ quan hành chính Nhà nước.

- CMND: Chứng minh nhân dân.

5. THỦ TỤC

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác

 

01

2

Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực sẽ ký vào đó

01

Theo yêu cầu

          5.2. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận xác định người yêu cầu chứng thực đúng với chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân;

          - Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung của văn bản, nếu không trái  pháp luật, đạo đức xã hội thì trình Lãnh đạo Phòng ký chứng thực chữ ký của người yêu cầu chứng thực.

          Thời gian giải quyết: Ngay trong buổi làm việc hoặc sau không quá 03 ngày làm việc (đối với trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực).

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Cán bộ tiếp nhận xác định người yêu cầu chứng thực đúng với chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân.

Cán bộ được

phân công

Giờ hành chính

CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác

B2

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung của văn bản, nếu không trái pháp luật, đạo đức xã hội thì trình Lãnh đạo Phòng ký chứng thực chữ ký của người yêu cầu chứng thực.

Lãnh đạo Phòng/

Cán bộ được

phân công

Trong ngày

Chữ ký trong giấy tờ, văn bản yêu cầu chứng thực

B3

Trả kết quả cho công dân

Cán bộ được

phân công

Trong buổi làm việc/ không quá 03 ngày làm việc đối với trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực.

Chữ ký trong giấy tờ, văn bản yêu cầu chứng thực

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc tại mục 5.2.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

·     Đối tượng nộp hồ sơ: Cá nhân có liên quan.

·     Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính của các ngày làm việc

(Quy định  tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký)

5.3. Lệ phí: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

6. BIỂU MẪU:   

 

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi