Chứng thực bản sao

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài của Phòng Tư pháp huyện Bình Sơn.

2. PHẠM VI

          Áp dụng đối với các tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng tại Phòng            Tư pháp huyện Bình sơn.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

            - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;

- Thông Tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ qui định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động các cơ quan tổ chức;

          - Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp              bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

          - Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của            Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh    Quảng Ngãi quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí                chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi (về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

          - UBND: Ủy ban nhân dân.

          - CQHCNN: Cơ quan hành chính Nhà nước.

     

5. THỦ TỤC

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Giấy tờ, hồ sơ cần chứng thực

01

Theo yêu cầu

 

5.2. Trình tự thực hiện:

          - Bước 1: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp pháp của bản chính, nếu              phát hiện bản chính có dấu hiệu giả mạo thì đề nghị người yêu cầu chứng thực chứng minh; nếu không chứng minh được thì từ chối chứng thực. Nếu bản chính hợp lệ thì vào số, chuyển cho người thực hiện chứng thực.

 - Bước 2: Người thực hiện chứng thực đối chiếu bản sao với bản chính, nếu bản sao đúng với bản chính thì chứng thực.

Thời gian giải quyết: Thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc. Trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 02 ngày làm việc.

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp pháp của bản chính.

- Nếu bản chính hợp lệ thì vào số, chuyển cho người thực hiện chứng thực.

- Nếu phát hiện bản chính có dấu hiệu giả mạo thì đề nghị người yêu cầu chứng thực chứng minh, nếu không chứng minh được thì từ chối chứng thực.

Cán bộ được

phân công

Giờ hành chính

Bản chính, bản sao của hồ sơ, giấy tờ cần chứng thực.

B2

Đối chiếu bản sao với bản chính, nếu bản sao đúng với bản chính thì chứng thực

Lãnh đạo Phòng

Trong ngày

Bản chính, bản sao của hồ sơ, giấy tờ cần chứng thực.

B3

Trả kết quả cho công dân

Cán bộ được

phân công

Trong buổi làm việc/ không quá 02 ngày

đối với hồ sơ có số lượng bản sao lớn.

Bản sao đã được chứng thực của         hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu.

Lưu ý

·      Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc tại mục 5.2.

·      Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·      Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

·      Đối tượng nộp hồ sơ: Cá nhân có liên quan.

·      Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính của các ngày làm việc

          (Quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của            Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký)

5.3. Lệ phí: Thực hiện theo Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

6. BIỂU MẪU: không

 

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi