Cấp lại bản chính giấy khai sinh

1. MỤC ĐÍCH

          Quy định các thủ tục và quy định cấp lại bản chính Giấy khai sinh (GKS) trong lĩnh vực Hành chính tư pháp - thuộc hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện Bình Sơn.

2. PHẠM VI

          Áp dụng đối với các tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Bình Sơn

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi (về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi);

- Thông Tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ qui định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động các cơ quan tổ chức;

            - Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

         

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

          - UBND: Ủy ban nhân dân.

          - GKS: Giấy khai sinh.

          - CMND: Chứng minh nhân dân.

          - CQHCNN: Cơ quan hành chính Nhà nước

5. THỦ TỤC

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Tờ khai cấp lại bản chính GKS

01

 

2

CMND

 

01

3

Hộ khẩu

 

01

4

Bản chính GKS cũ, rách hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung (nếu có)

01

 

(Quy định tại Nghị định số 158/2005/N Đ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).

5.2. Trình tự thực hiện:

          - Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung những giấy tờ còn thiếu để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. Lập phiếu chuyển hồ sơ đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết (Phòng Tư pháp).

          - Bước 2: Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, phân công chuyên viên xử lý, tham mưu lãnh đạo Phòng ký chuyển hồ sơ đến UBND huyện.

          - Bước 3: UBND huyện tiếp nhận hồ sơ, phân công chuyên viên xử lý, tham mưu lãnh đạo ký phê duyệt, chuyển trả kết quả cho Phòng Tư pháp.

          - Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trả kết quả đã được UBND huyện ký phê duyệt cho công dân.

          Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Phòng Tư pháp nhận hồ sơ được chuyển đến từ bộ phận tiếp nhận

Cán bộ được phân công

Giờ hành chính

Phiếu chuyển

 hồ sơ

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo  Phòng phân công cán bộ giải quyết và vào sổ tiếp nhận.

Lãnh đạo phòng/Cán bộ được

phân công

Trong ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B3

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu thì thông báo cho khách hàng trong ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì tham mưu cho lãnh đạo Phòng trình UBND huyện ký phê duyệt

Cán bộ được phân công

01 ngày

Bản chính

Giấy khai sinh

B4

Kiểm tra nội dung hồ sơ

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại trả cho chuyên viên giải quyết và nêu rõ lý do.

- Nếu đồng ý: Ký vào văn bản liên quan. Chuyển cho Văn phòng trình lãnh đạo UBND cấp huyện.

Lãnh đạo Phòng

Trong ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5

Xem xét Phiếu trình của Phòng Tư pháp

- Nếu đồng ý: Ký vào bản chính Giấy khai sinh và chuyển cho Bộ phận văn thư UBND huyện đóng dấu, chuyển kết quả cho Phòng  Tư pháp

- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và đề nghị Phòng xử lý theo các bước xử lý trước.

Văn phòng và lãnh đạo UBND cấp huyện

02 ngày

Bản chính            Giấy khai sinh

 

B6

Trả kết quả cho công dân

Cán bộ trả

kết quả

01 ngày

PL 08 – Phiếu          theo dõi quá trình xử lý công việc/ Bản chính Giấy khai sinh

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc tại mục 5.2.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

·     Đối tượng nộp hồ sơ: Cá nhân có liên quan.

·     Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính của các ngày làm việc

(Quy định tại Nghị định số 158/2005/N Đ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).

5.3. Lệ phí: Thực hiện theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

6. BIỂU MẪU:   

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM.18.1

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

 

Đính kèm file:
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi