QT cấp GPXD BTS

1.  MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

            Việc xây dựng, lắp đặt các trạm BTS trên địa bàn huyện phải bảo đảm đúng với các qui định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo tuân thủ quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan. 

 2. PHẠM VI

Các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn huyện

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

-  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;

- Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, Lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;

          - Thông tư 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp và quản lý Lệ phí cấp giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

- Quyết định số 171/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 477/2008/QĐ-UBND, ngày 30/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Công văn số 05/STTTT, ngày 07/01/2009 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cấp phép xây dựng trạm BTS; Công văn số 57/STTTT ngày 12/03/2009 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng trạm BTS.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

            - Trạm BTS: Trạm thu, phát sóng thông tin di động

          - UBND: Ủy ban nhân dân

 

5. THỦ TỤC

Cấp Giấy phép xây dựng trạm BTS

          a. Trình tự thực hiện:

          - Đối với cơ quan, đơn vị:

          + Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng trạm BTS;

          + Bước 2: Nhận giấy biên nhận chính thức (trường hợp hồ sơ hợp lệ) hoặc sửa đổi, bổ sung đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ;

          + Bước 3: Nhận Giấy phép xây dựng trạm BTS.

          - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          + Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.

          + Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận (trường hợp hồ sơ hợp lệ); hoặc trả lại hồ sơ cho tổ chức để bổ sung (trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ)

          + Bước 3: Chuyển hồ sơ về Trưởng phòng Văn hóa và thông tin;

          + Bước 4: Trưởng phòng phân công cán bộ trực tiếp thụ lý;

          + Bước 5: Tham mưu cho UBND huyện Bình Sơn ban hành Giấy phép (trường hợp hồ sơ hợp lệ); hoặc trả lại hồ sơ (trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ cần bổ sung).

          b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Sơn

          c. Thành phần hồ sơ, số lượng:

            - Thành phần hồ sơ bao gồm:

          + Đơn xin giấy phép xây dựng;

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

+ Hợp đồng thuê đất đặt trạm (nếu có);    

+ Biên bản thỏa thuận địa điểm xây dựng của Sở Thông tin và truyền Thông tỉnh Quảng Ngãi

          + Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định theo quy định bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước.

.         - Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

          d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.c

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo  Phòng phân công cán bộ giải quyết và vào sổ tiếp nhận.

Cán bộ được phân công

Trong ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B3

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu thì thông báo cho cá nhân trong thời hạn không quá 03 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì: tham mưu cho lãnh đạo xem xét giải quyết

Cán bộ được phân công

06 ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B4

Kiểm tra nội dung trình:

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại trả cho chuyên viên giải quyết và nêu rõ lý do.

- Nếu đồng ý: Ký vào văn bản liên quan. Chuyển cho Văn phòng trình lãnh đạo UBND cấp huyện.

Lãnh đạo Phòng

02 ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5B

Xem xét đề nghị của Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Nếu đồng ý: Ký vào Giấy phép xây dựng và chuyển cho Bộ phận văn thư UBND huyện vô số để chuyển lại Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và đề nghị Phòng xử lý theo các bước xử lý trước.

Văn phòng và lãnh đạo UBND cấp huyện

05 ngày

Giấy phép xây dựng

B6

Trả kết quả cho khách hàng

Cán bộ trả

kết quả

01 ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan hành chính nhà nước.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

         

          e. Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép (mức thu Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình khác căn cứ theo Thông tư 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 của Bộ Tài chính).

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1.       

BM 15.01

Đơn xin cấp phép xây dựng

 

Đính kèm file:
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi