Tìm kiếm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Mức độ 2
2. Phục hồi danh dự (cấp huyện) LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Mức độ 2
3. Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
4. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường LĨNH VỰC VỀ HỘI
Mức độ 2
5. Thủ tục bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mức độ 2
6. Thủ tục bố trí, ổn định dân cư trong huyện NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mức độ 2
7. Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Mức độ 2
8. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
9. Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
10. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
11. Thủ tục cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
12. Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Mức độ 2
13. Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
14. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
Mức độ 2
15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mức độ 2
16. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
17. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
18. Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
19. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
Mức độ 2
20. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) LĨNH VỰC GIA ĐÌNH
Mức độ 2
21. Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) LĨNH VỰC GIA ĐÌNH
Mức độ 2
22. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
Mức độ 2
23. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET
Mức độ 2
24. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
25. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mức độ 2
26. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
27. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
28. Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
29. Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
30. Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
31. Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
32. Thủ tục cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
33. Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Mức độ 2
34. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
35. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2
36. Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý LĨNH VỰC XÂY DỰNG
Mức độ 2
37. Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
38. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển gấu LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
39. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh (bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động) LĨNH VỰC XÂY DỰNG
Mức độ 2
40. Thủ tục cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
41. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
Mức độ 2
42. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
Mức độ 2
43. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
Mức độ 2
44. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) LĨNH VỰC GIA ĐÌNH
Mức độ 2
45. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) LĨNH VỰC GIA ĐÌNH
Mức độ 2
46. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
Mức độ 2
47. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
Mức độ 2
48. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
Mức độ 2
49. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Mức độ 2
50. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
Mức độ 2
  1    2    3    4    5    6    
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi