Tin Tức >> Tin tổng hợp
(Đăng lúc: 07/02/2018 04:06:47 PM)
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở BÌNH SƠN; MỘT NĂM NHÌN LẠI
Năm 2017 là năm giành được nhiều kết quả quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Bình Sơn trên tất cả các lĩnh vực. Huyện ủy đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng , luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt thông tin, tâm trạng xã hội, kịp thời định hướng, ổn định và giải quyết tốt các vấn đề về tư tưởng, tâm trạng xã hội. Việc quán triệt, học tập các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh gắn với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch của từng cấp ủy sát với yêu cầu thực tế của địa phương được triển khai nghiêm túc, đầy đủ. Đặc biệt là đã chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn , đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống , những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII gắn chặt với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ thế đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.

 Trong công tác tổ chức, Huyện ủy Bình Sơn chú trọng củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của  tổ chức Đảng. Trong năm 2017, huyện đã cử 11 đảng viên, cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, 142 đảng viên, cán bộ đi học trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 4 cán bộ, đảng viên đi học cao học chuyên ngành, 2 cán bộ, đảng viên đi học đại học chính trị văn bằng 2. Cùng lúc đã tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 242 cán bộ lãnh đạo, quản lý;  mở 20 lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho 1.716 học viên. Các chi, đảng bộ trực thuộc cũng được chỉ đạo tăng cường tạo nguồn bồi dưỡng kết nặp đảng; vì vậy toàn huyện  đã phát triển được 216 đảng viên mới, đạt 216% chỉ tiêu đề ra; trong đó có 114 nữ, 123 người có trình độ chuyên môn từ cao đẳng đến đại học.

Xác định rõ kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng; cấp ủy Đảng và ủy ban Kiểm tra các cấp ở Bình Sơn đã xây dựng và triển khai thực hiện khá tốt chương trình kiểm tra ,giám sát năm 2017. Đáng chú ý là đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, quy định của Điều lệ Đảng và tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, nổi cộm, bức xúc; ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thoái hóa về chính trị và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên v.v... Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã phối hợp thực hiện kiểm tra 19 tổ chức đảng, 2 đảng viên; giám sát 14 tổ chức đảng, 2 đảng viên. Cùng lúc ủy ban Kiểm tra các cấp cũng đã thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trên nhiều lĩnh vực. Qua công tác này, cấp ủy Đảng các cấp và ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã  thi hành kỳ luật đối với 31 đảng viên sai phạm bằng nhiều hình thức, trong đó khiển trách 20 trường hợp, cảnh cáo 9 trường hợp, cách chức 2 trường hợp. Ngoài ra còn giải quyết hiệu quả 19 đơn thư các loại.

Huyện ủy Bình Sơn cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác dân vận của Đảng, đổi mới nội dung, hình thức và phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng. Trong công tác này, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào dân vận khéo; thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền, phát huy vai trò dân vận của cả hệ thống chính trị nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, cùng nỗ lực, phấn đấu thực hiện định hướng phát triển của huyện và các địa phương. Bí thư  Huyện uỷ  thực hiện tiếp xúc, đối thoại với nhân dân ở 4 xã gồm Bình Thạnh, Bình Hòa, Bình An và Bình Thanh Đông; chỉ đạo giải quyết dứt điểm 54/77 vụ việc, chiếm tỷ lệ 70,2%, đang giải quyết 13 vụ việc, chiếm tỷ lệ 16,8%, chưa giải quyết 10 vụ việc, chiếm tỷ lệ 13%. Bí thư Đảng ủy 25 xã, thị trấn thực hiện tiếp xúc, đối thoại ở 67 điểm, bao gồm 63  thôn, tổ dân phố, khu dân cư và 2 nhóm đối tượng, 2 chuyên đề;  chỉ đạo giải quyết  dứt điểm 795/912 vụ việc, chiếm tỷ lệ 87,2%, đang giải quyết 599 vụ việc, chiếm tỷ lệ 6,5%, chưa giải quyết 58 vụ việc, chiếm tỷ lệ 6,3%. 

 Kết quả đánh giá phân loại năm 2017, ở Đảng bộ huyện Bình Sơn có 32 chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 50,79%, trong đó có 7 chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, chiếm 21,88%; 23 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 36,51%; 5 chi , đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 7,94% và còn 3 đảng bộ  yếu kém. Về đảng viên, qua phân loại 4.536 đảng viên đã có 488 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 10,76%; 3.590 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 79,14%; 433 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 9,55% và còn 25 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 0,55%.

  Năm 2018 Đảng bộ huyện Bình Sơn tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao nhận thức trong tư tưởng chính trị, vững mạnh về tổ chức và nhất quán trong hành động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra. Huyện ủy chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn chặt với Chỉ thị 05 theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng thực hiện chủ trương phát động phong trào thi đua và biểu dương gương người tốt việc tốt có nhiều đóng góp cho quê hương. Đồng thời tập trung thực hiện Nghị quyết trung ương 6 khóa XII, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 22 khóa X và  Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư. Công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận tiếp tục được đẩy mạnh, thường xuyên, liên tục.  Mục tiêu trong năm 2018 là có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 20% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, phấn đấu không còn chi, đảng bộ yếu kém; từ 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…./.

                                                                   HOÀNG GIANG

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi