Tin Tức >> Tin tổng hợp
(Đăng lúc: 01/02/2018 09:03:00 AM)
GHI CHÉP Ở ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH MINH
Đảng bộ xã Bình Minh ( huyện Bình Sơn ) trong năm 2017 đã phát huy tốt sức mạnh đoàn kết, tập trung lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Bí thư Đảng uỷ xã, ông Phan Thanh Hải cho biết: Đảng ủy xã năm 2017 tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động và nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo. Sinh hoạt định kỳ của các chi bộ được duy trì nền nếp, đảm bảo theo tinh thần Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh được tăng cường và gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương có bước phát triển mới, đặc biệt là đã hoàn thành được 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

 Để tăng trưởng kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, Đảng ủy xã Bình Minh trong năm 2017 đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú ý phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp và hoạt động thương mại - dịch vụ. Xã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa đối với 20,9 ha đất lúa,  50,79 ha đất màu ở các xứ đồng thuộc địa bàn thôn Tân Phước; đo đạc lại 34,27 ha đất màu ở xóm Nhất Đông để tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân . Đồng thời đã khảo sát, lập phương án dồn điền đổi thửa, phương án di dời mồ mã để chính trang đồng ruộng tại các khu vực xóm Nhất Tây, Nhì Tây  trình UBND huyện phê duyệt. Đảng ủy xã cũng đã quan tâm lãnh đạo việc huy động các nguồn lực để xây dựng, củng cố kết cấu hạ tầng nông thôn. Chính vì thế trong năm 2017 đời sống kinh tế, bộ mặt nông thôn  địa phương đã có những đổi thay rõ nét. Năng suất các loại cây trồng đều đạt kế hoạch, trong đó riêng cây lúa đạt bình quân cả năm trên 55,3 tạ/ ha, giành được sản lượng thóc trên 4.932,5 tấn. Chăn nuôi ổn định đàn bò trên 6.150 con, trong đó có hơn 5.080 con bò lai, chiếm 82,6% tổng đàn; đàn heo trên 3.000 con và đàn gia cầm trên 58.000 con.  Ngoài ra một số hộ gia đình còn nuôi trâu, dê và bước đầu thử nghiệm nuôi hươu lấy nhung.Về lâm nghiệp đã trồng mới khoảng 110.000 cây keo, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng lên 31%;  khai thác khoảng 13.000 tấn gỗ nguyên liệu, đạt giá trị  trên 9,6 tỷ đồng. Ở xã có 49 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, đạt gía trị sản xuất khoảng 5, 5 tỷ đồng. Doanh thu thương mại - dịch vụ trên địa bàn đạt gần 9 tỷ đồng. Về xây dựng cơ bản, gần  3 km giao thông đã được bê tông từ nguồn hỗ trợ xi măng của Nhà nước. Xã cũng đã xây dựng, bàn giao 16 ngôi nhà  tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công...

Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2017 Đảng ủy xã Bình Minh đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện với tỷ lệ đảng viên, cán bộ tham gia luôn đạt từ 80- 85% trở lên. Riêng việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đạt chất lượng khá cao. Sau học tập,  đảng viên, cán bộ trong xã đều viết thu hoạch; qua đó góp phần làm tăng thêm nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Đảng ủy xã cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt chuyên đề; từng đảng viên, cán bộ ở địa phương đều có bản đăng ký làm theo khá cụ thể và đúng với chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc sinh hoạt dưới cờ vào tuần đầu của mỗi tháng được duy trì.Đảng ủy xã phát động phong trào đóng góp xây dựng Ngôi nhà cấp ủy theo chủ trương của Huyện ủy và đã xây dựng được 2 ngôi  nhà cho đảng viên, gia đình chính sách khó khăn. Công tác tổ chức cán bộ được coi trọng. Đảng ủy xã cử 26 đảng viên, cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng; 5 đảng viên đi học sơ cấp và trung cấp lý luận chính trị, 11 đảng viên, cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh - quốc phòng. Đồng thời đã kịp thời củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, các chức danh chuyên môn đúng quy trình, quy định. Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương được nâng lên; nhất là trong thực hiện Quyết định 778 của Ban Thường vụ Huyện ủy  quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Đảng ủy xã kiểm tra, giám sát  3 chi bộ, 2 tổ chức chính trị -xã hội về việc tổ chức sinh hoạt, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh , việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI v.v.. Qua kiểm tra, giám sát đã chấn chỉnh được những thiếu sót, hạn chế;góp phần thiết thực vào việc nâng cao ý thức kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đối với công tác dân vận, Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm tạo ra sự đoàn kết nhất trí, củng cố lòng tin của nhân dân, nhất là việc chủ động phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn; cụ thể là việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành  tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh, ông Phan Thanh Hải cho biết thêm: Năm 2017 Đảng bộ xã được Huyện ủy Bình Sơn công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Năm 2018 Đảng bộ xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, những mặt ưu điểm và có biện pháp khắc phục những tồn tại, khiếm khuyết để làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh…

Có chủ trương, biện pháp sát đúng, phù hợp; tin là trong năm 2018 Đảng bộ xã Bình Minh sẽ gặt hái nhiều kết quả tốt trên mọi lĩnh vực; đưa địa phương trở thành xã nông thôn mới…./.

                                                          HOÀNG GIANG

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi