Tin Tức >> Tin từ HĐND - UBND huyện
(Đăng lúc: 15/01/2018 03:41:45 PM)
Huyện Bình Sơn tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày 09.01.2018, tại Hội trường UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn tổ chức Hội nghị Huyện ủy mở rộng quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Dự Hội nghị có đồng chí Hà Thị Anh Thư, TUV, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Báo cáo viên Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Hiệu trưởng 04 Trường THPT; Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Ảnh: Hội nghị Huyện ủy mở rộng quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

 Tham gia Hội nghị các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý được nghe lãnh đạo huyện triển khai, quán triệt nội dung 04 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25.10.2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25.10.2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25.10.2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25.10.2017 về công tác dân số trong tình hình mới. Đây là những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, rộng lớn, vừa cơ bản, vừa lâu dài; có tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm, đời sống của cán bộ, đảng viên và người lao động; được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng sẽ góp phần tích cực vào quá trình phát triển đất nước nói chung và quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới chính trị của huyện nhà.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để bàn, thông qua các chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Đối với việc tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 6 cho cán bộ, đảng viên các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo:  Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, trưởng, phó Mặt trận, các đoàn thể, cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học trên địa bàn; đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy có từ 20 đảng viên trở lên tổ chức 01 lớp học tập Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên tại đơn vị; đối với những chi bộ có dưới 20 đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 01 lớp học tập.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức các lớp học tập dành cho cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn (chưa phải đảng viên) các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các lớp học tập chuyên sâu cho các thành phần là cán bộ chuyên trách, tham mưu ở xã, thị trấn.

Sau học tập, tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đều phải viết thu hoạch cá nhân, trừ đảng viên không đủ sức khỏe, đã nghỉ hưu; đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn gắn kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao vào nội dung bài thu hoạch.

Dự kiến việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII trên địa bàn huyện sẽ hoàn thành trước ngày 30.01.2018. Riêng các lớp học tập chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách, tham mưu ở xã, thị trấn hoàn thành trong quý II.2018./.

Thanh Nga

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi