Tin Tức >> Văn hóa - Thể thao - Du lịch
(Đăng lúc: 19/09/2017 07:28:10 AM)
GHI CHÉP Ở MỘT CHI BỘ
Chi bộ thộn Thạnh Thiện ( xã Bình Thanh Tây, huyện Bình Sơn ) qua thực hiện Chỉ thị số 05 cuả Bộ Chính trị về :” Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đạt được những kết quả đáng chú ý. Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chi bộ quán triệt đầy đủ cho đảng viên, cán bộ quân dân chính. Bí thư chi bộ, anh Nguyễn Hữu Bình cho biết: Để làm tốt Chỉ thị số 05 gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về:“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; chi ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện và qua sinh hoạt định kỳ đưa ra để đảng viên thảo luận, thống nhất những mô hình, những việc làm cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương.
Ảnh minh họa: Bê tông đường sá khu dân cư

 Đồng thời chi ủy làm việc với các chi hội trưởng nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh v.v.. để có kế hoạch vận động hội viên, đoàn viên tham gia thực hiện các mô hình nhằm tạo ra những chuyển biến rõ nét, có hiệu quả trong học tập và làm theo Bác Hồ. Chi ủy cũng đã phân công trách nhiệm cho từng đảng viên ở từng khu dân cư trong thôn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các mô hình, các việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó dã tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, trong đảng viên và cán bộ quân dân chính; có sự tập trung trong chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của địa phương..Nhờ thế chất lượng sinh hoạt của chi bộ từng bước được nâng cao, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao sự gương mẫu trong cuộc sống và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên, cán bộ trong thôn. Nhân dân trong thôn qua tuyên truyền bằng nhiều hình thức như lồng ghép tại các cuộc hội họp khu dân cư, trong sinh hoạt của các hội đoàn thể cũng đã nâng cao hơn về nhận thức, tích cực tham gia thực hiện các mô hình…

Đối với chi bộ, mỗi đảng viên hằng tháng thực hành tiết kiệm đóng góp từ 5.000 đến 20.000 đồng để gây quỹ sử dụng vào các hoạt động công ích của thôn. Đến nay chi bộ huy động được 3.450.000 đồng và đã sử dụng vào các công việc như mua một bục để đặt tượng Bác Hồ tại hội trường thôn, tặng một chiếc xe đạp cho 1 học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ 1 suất quà cho gia đình 1 đảng viên gặp hoạn nạn. Đảng viên cũng đã đóng góp được 4 triệu đồng để góp phần xây dựng “ Ngôi nhà cấp ủy tặng cho đảng viên nghèo, còn khó khăn về nhà ở.

Trong xây dựng nông thôn mới; chi bộ đã phối hợp tổ chức họp nhân dân, vận động mỗi hộ gia đình đóng góp từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng để  thực hiện bê tông giao thông nông thôn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đảng viên, cán bộ quân dân chính trong thôn là những người gương mẫu, nhiệt tình trong việc thực hiện hoạt động này, làm “đầu tàu’ lôi kéo nhân dân cùng tham gia. Kết qủa từ đầu năm 2017 đến nay  đã huy động được 140 triệu đồng hoàn thành bê tông, đưa vào sử dụng 650 mét đường giao thông.

Các chi hội đoàn thể dưới sự chỉ đạo của chi ủy cũng đã triển khai các mô hình làm theo Bác Hồ trong cán bộ, hội đoàn viên. Nổi lên là chi hội phụ nữ tiếp tục duy trì nền nếp mô hình Hủ gạo tình thương. Từ đầu năm 2017 đến nay, mô hình này của chi hội phụ nữ thôn đã quyên góp được 50 kg gạo hỗ trợ cho 3 hộ neo đơn, đặc biệt khó khăn.

Từ những việc làm theo Bác Hồ rất cụ thể nên đảng viên trong chi bộ, cán bộ quân dân chính trong thôn Thanh Thiện đã  tự giác giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cá nhân, có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó với tập thể và cộng đồng xã hội; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng đang có sự lan tỏa trong nhân dân, trong hội viên, đoàn viên các hội đoàn thể ở địa phương. Với những việc đã làm được, cuối tháng 8.2017 vừa qua, chi bộ thôn Thạnh Thiện và cá nhân bí thư chi bộ được Huyện ủy Bình Sơn biều dương là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bí thư chi bộ thôn Thạnh Thiện, anh Nguyễn Hữu Bình cho biết thêm: Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05; chi ủy tiếp tục tăng cường quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên, cán bộ quân dân chình và nhân dân. Đặc biệt chi ủy xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, của các chi hội trưởng các đoàn thể; giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền và góp phần xây dựng Đảng bộ xã Bình Thanh Tây ngày một vững mạnh, phát triển…/.

                                                                 HOÀNG GIANG

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi