Quy hoạch-Chiến lược >> An ninh - Quốc phòng
(Đăng lúc: 24/06/2014 02:38:43 PM)
An ninh - Quốc phòng

1. Mục tiêu:

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và toàn vùng; bảo vệ vững chắc độc lập, an ninh quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội. Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

2. Nhiệm vụ:

Tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận, xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xã liên hoàn, vững chắc.

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng an ninh;  kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Phấn đấu hàng năm hoàn thành kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ; hoàn thành các chỉ tiêu (về động viên, xây dựng lực lượng, tuyển quân) do Tỉnh giao

3. Giải pháp:

Tập trung xây dựng lực lượng quân đội, công an nhân dân địa phương cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có độ tin cậy cao.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng trong lực lượng vũ trang. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và bồi dưỡng  kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.

Tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, theo phương châm xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn và các địa phương trong vùng.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) và Nghị định 152/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, khả năng chủ động ứng phó của các lực lượng công an trong mọi tình huống, tăng cường công tác phối hợp, ứng phó của cả hệ thống chính trị trong mọi tình huống diễn ra, nhất là các đơn vị bảo đảm cho tác chiến. Bảo đảm tốt hơn cho các nhu cầu của quân đội nhân dân, công an nhân dân về các mặt đời sống, vũ khí trang bị, bảo đảm kỷ thuật.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật cư trú, tập trung làm tốt công tác quản lý nơi cư trú, quản lý hoạt động của người nước ngoài, quản lý cán bộ ra nước ngoài công tác và học tập; bảo vệ bí mật nhà nước. Quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, vũ khí, vật liệu nổ. Triển khai các biện pháp công tác theo Luật Công an nhân dân và Luật An ninh quốc gia.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm; tập trung đấu tranh với các ổ, nhóm tội phạm; triệt phá các băng nhóm tội phạm; không để xảy ra đột biến, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và các tai, tệ nạn xã hội; phối hợp phòng, chông thiên tai, dịch bệnh, tai nạn thương tích và tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả. Đẩy mạnh “phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc”; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án. Chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi  và làm thất bại mọi âm mưu, phá hoại của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

 

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi