Quy hoạch-Chiến lược >> Văn hóa - Xã hội
(Đăng lúc: 24/06/2014 02:38:21 PM)
Văn hóa - Xã hội

1. Giáo dục và đào tạo

Phát triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và giáo dục toàn diện. Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 45%. Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, gắn đào tạo với tạo việc làm và bố trí sử dụng lao động, tạo ra sự liên kết giữa các cơ sở đào tạo nghề và đơn vị sử dụng lao động.

Đến năm 2015 có: 15% trường Mầm non, 60% trường Tiểu học, 60% trường Trung học cơ sở, 50% trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục mầm non; củng cố và duy trì kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở, triển khai thực hiện phổ cập bậc trung học phổ thông. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo có đạo đức tốt, bảo đảm cả số lượng và chất lượng.

2. Lao động, việc làm:

Giai đoạn 2011 – 2015 có trên 4.000 lao động được giải quyết việc làm. Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động ở khu vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

3. Dân số và kế hoạch hóa gia đình:

Giai đoạn 2011 – 2015, đảm bảo tốc độ tăng dân số tự nhiên ở mức hợp lý từ 0,9 – 1%. Quy mô dân số trung bình đến năm 2015 khoảng 183.550 người. Kiểm soát và quản lý tốt các biến động dân số cơ học.

4. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Phát triển mạnh mạng lưới y tế từ huyện đến xã, phát triển và nâng cao trình độ cán bộ y tế. Huy động xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực y tế. Phấn đấu đến năm 2015 đạt 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng còn dưới 12%.

5. Phát triển văn hóa:

Kế thừa và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  sâu rộng trong nhân dân. Phấn đấu đến năm 2015: có 05 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, trên 90% số cơ quan, 85% số thôn, tổ dân phố và trên 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Cơ bản hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở cấp huyện và cơ sở.

6. Phát triển thể dục thể thao:

Phát triển mạnh các hoạt động thể dục thể thao, tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Từng bước đầu tư một số môn thể thao thành tích cao.

7. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội:

Thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, chính sách đối với người có công, chính sách đối với các hộ đồng bào dân tộc ít người, các chính sách an sinh xã hội. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 3%/năm theo chuẩn mới. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2015 còn 8%.

8. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới:

Bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em; tăng cường trách nhiệm của gia đình và cộng đồng đối với công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Bảo đảm bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

9. Phòng chống tệ nạn xã hội:

Kiểm soát chặt chẽ, tiến tới giảm dần các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm… Kiềm chế tội phạm, ngăn chặn có hiệu quả tai nạn giao thông.

 

 

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi