Quy hoạch-Chiến lược >> Thông tin Kinh tế
(Đăng lúc: 24/06/2014 02:37:55 PM)
Thông tin Kinh tế

1. Phát triển Nông, Lâm, Ngư nghiệp

Phấn đấu giá trị sản xuất của ngành nông, lâm, ngư nghiệp 5 năm 2011-2015 tăng bình quân 5%/năm. Đến năm 2015, giá trị sản xuất ngành nông lâm ngư nghiệp đạt trên 881 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20% trong cơ cấu kinh tế của huyện;  

Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, thực hiện tốt khoanh nuôi và trồng rừng.  Đến năm 2015 nâng độ che phủ rừng đạt 30%.

Xây dựng và phát triển nông thôn mới, đến năm 2015, toàn huyện có trên 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đẩy mạnh cơ giới hoá, hiện đại hoá trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao tỷ trọng nông sản qua sơ chế và chế biến. Ứng dụng công nghệ sinh học, quy trình sản xuất nông nghiệp hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

2. Phát triển công nghiệp, TTCN, Xây dựng và Giao thông vận tải:

Phấn đấu giá trị sản xuất của ngành công nghiệp – xây dựng 5 năm 2011-2015 tăng bình quân 23-24%/năm. Đến năm 2015, giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng đạt trên 1.633 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng từ 36-37% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Huy động tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trong 5 năm 2011-2015 khoảng 7.000 tỷ đồng.

3. Phát triển thương mại - dịch vụ:

Phấn đấu giá trị sản xuất của ngành thương mại, dịch vụ 5 năm 2011-2015 tăng bình quân 19-20%/năm. Đến năm 2015, giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ đạt trên 1.858 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng từ 42-43% trong cơ cấu kinh tế của huyện.

4. Tài nguyên môi trường

Giai đoạn 2011 – 2015, phấn đấu cấp được 45.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cơ bản hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Hoàn thành công tác Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 ở cấp huyện và phấn đấu hoàn thành 100% ở các xã, thị trấn trong năm 2011 và tổ chức thực hiện.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và xử lý có hiệu quả các trường hợp ô nhiễm môi trường. Thực hiện phát triển bền vững, kết hợp vấn đề bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế- xã hội. Thực hiện xã hội hóa về bảo vệ môi trường, đến năm 2015 có 80% xã, thị trấn thành lập tổ, đội thu gom hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom rác thải.

 

 

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi