Quy hoạch-Chiến lược >> Thông tin Quy hoạch
(Đăng lúc: 24/06/2014 02:35:31 PM)
Thông tin Quy hoạch

Những định hướng quy hoạch của tỉnh có tác động tới quy hoạch phát triển huyện:     

     Đẩy mạnh tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhanh chóng đưa tỉnh Quảng Ngãi thoát khỏi tình trạng kém phát triển và trở thành tỉnh có trình độ phát triển kinh tế - xã hội khá trong khu vực, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường an ninh - quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đầu tư có trọng tâm vào các ngành có lợi thế so sánh cao nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Tạo đột phá trong phát triển công nghiệp trước hết là các ngành công nghiệp cơ bản tạo giá trị gia tăng cao làm tiền đề vững chắc cho phát triển các ngành dịch vụ và nông nghiệp sinh thái chất lượng ngày càng cao, giải quyết việc làm cho người lao động; xoá hộ đói, giảm nhanh hộ nghèo nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

     Trong tầm nhìn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2020 đã xác định về phát triển lãnh thổ của Quảng Ngãi là: Đến năm 2025, Quảng Ngãi sẽ có 3 trọng điểm phát triển lớn là: Phía Bắc là khu vực Bình Sơn với KKT Dung Quất và xu hướng phát triển và mở rộng khu kinh tế này về phía Nam và Tây Nam, giáp bờ Bắc sông Trà Khúc và Đường cao tốc Đà Nẵng -  Quảng Ngãi.   

 

Các yếu tố tác động từ bên ngoài đến quá trình phát triển của huyện:

      Quy hoạch phát triển huyện Bình Sơn phải tính đến các yếu tố hội nhập quốc tế (APEC, ASEAN, WTO...), thu hút vốn đầu tư, tiếp nhận chuyển giao công nghệ để khai thác các yếu tố thuận lợi hơn so với các huyện khác của tỉnh trong xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa có thế mạnh khi hội nhâp, song cũng là nơi chịu tác động cạnh tranh trực tiếp và mạnh mẽ của hàng hóa nước ngoài khi tham gia WTO. Mặt khác, nơi đây cũng sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề như thiếu nước, ô nhiễm môi trường, ... và phải có những biện pháp chiến lược để phòng ngừa những rủi ro do các vấn đề môi trường ô nhiễm gây ra. Tức là phải tính đến các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường và phát triển bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

     Quy hoạch phát triển huyện Bình Sơn phải được đặt trong tổng thể vùng trọng điểm miền Trung, của tỉnh Quảng Ngãi và quy hoạch phát triển huyện Bình Sơn là quy hoạch phát triển một lãnh thổ trọng điểm của vùng, của tỉnh, phát triển trong thế liên kết Đông - Tây và Bắc - Nam.

     Quy hoạch phát triển huyện Bình Sơn phải tính đến phát triển liên kết, hợp tác và hỗ trợ phát triển giữa khu vực KKT Dung Quất và các khu vực ngoài KKT Dng Quất, đồng thời phải tính đến các giải pháp giảm chênh lệch vùng giữa 3 xã miền núi với các nơi khác của huyện cũng như giữa KKT Dung Quất và các khu vực khác trên địa bàn huyện.

 

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi