Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bình Sơn tổ chức hội nghị hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

25/03/2021

Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến đại diện lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn.

Trong thời gian từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử cư trú để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đồng thời tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người tự ứng cử. Trong tổng số 69 người ứng cử và tự ứng cử được lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tại 42 thôn, tổ dân phố thuộc các xã trong huyện Bình Sơn và 4 tổ dân phố thuộc 4 phường tại thành phố Quảng Ngãi. Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác của người tự ứng cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiến hành hiệp thương lần thứ ba để thống nhất và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin ảnh: Vân Tiên

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 815

total-visitor: 3872993

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi