Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

20/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 27/3/2022 của UBND huyện về triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn huyện Bình Sơn; Công văn số 1248/UBND-VX ngày 13/5/2022 của UBND huyện Bình Sơn về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em.

Trên cơ sở Công văn số 655/STTTT-TTBCXB ngày 18/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn công tác tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Nội dung tuyên truyền (Xem tại đây)

Tin ảnh: PVH

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2103

total-visitor: 3852350

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi