Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Tuyển dụng giáo viên huyện Bình Sơn năm 2023

14/08/2023 15:56    1806

Căn cứ Quyết định 1095/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Bình Sơn năm 2023

UBND huyện Bình Sơn ban hành thông báo số 226/TB-UBND ngày 12/7/2023 tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Bình Sơn năm 2023 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Nội dung tuyển dụng tại các văn bản sau:

- Quyết định số 1095 (Xem tại đây)

- Thông báo và chỉ tiêu tuyển dụng (Xem tại đây)

Tin ảnh: PVH

Visitor Statistic

Currently Online: 3786

Total Visit: 8774558

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready