Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

01/06/2022

Ngày 30/5/2022, UBND huyện Bình Sơn ban hành Công văn số 1435/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, góp phần hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, ổn định nguồn lực lao động, ổn định và duy trì sản xuất tạo việc làm cho người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động mới bằng chính sách hỗ trợ trực tiếp của nhà nước đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động. UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Để đảm bảo thực hiện tốt chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn huyện Bình Sơn, UBND huyện cũng đã kịp thời ban hành Công văn chỉ đạo số 1435/UBND-VX để chỉ đạo cho các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện và tuyên truyền quán triệt sâu rộng đến người sử dụng lao động và người lao động biết được chính sách này.

Nội dung Kế hoạch và Quyết định kèm theo:

Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh.

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin ảnh: PVH

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2475

total-visitor: 3923638

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi