Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Tóm tắt tiểu sử những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử huyện Bình Sơn

11/05/2021

Tóm tắt tiểu sử và Chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

STT Họ và Tên Năm sinh Quê quán Chức vụ Ứng cử Chương trình hành động
1 Đặng Ngọc Huy 25/12/1975 Huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa
XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại biểu ĐBQH-HĐND tỉnh  Xem tại đây
2 Lương Kim Sơn 09/8/1969 Xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình
Sơn
Đại biểu HĐND tỉnh Xem tại đây
3 Nguyễn Thị Vân Tiên 13/10/1980 xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Đại biểu HĐND tỉnh Xem tại đây
4 Trần Quang Tòa 20/8/1972 Thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao
động tỉnh Quảng Ngãi
Đại biểu HĐND tỉnh Xem tại đây
5 Hồ Thị Lệ Thủy 14/9/1991 Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi chuyên viên Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động, thuộc Liên đoàn Lao
động tỉnh Quảng Ngãi
Đại biểu HĐND tỉnh Xem tại đây
6 Trần Phước Hiền 07/01/1975 Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh
Đại biểu HĐND tỉnh Xem tại đây
7 Bùi Thị Nhự 12/9/1964 Xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Giám đốc điều hành công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi Đại biểu HĐND tỉnh Xem tại đây
8 Lê Hoàng Tân 24/5/1978 Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Chủ tịch Công đoàn, Chuyên viên chính Văn
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi
Đại biểu HĐND tỉnh Xem tại đây
9 Đinh Thị Tâm 06/01/1982 Xã Long
Mai- huyện Minh Long- tỉnh Quảng Ngãi
giáo viên, đang công tác tại trường THPT
Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi
Đại biểu HĐND tỉnh Xem tại đây
10 Bùi Thanh Hà 28/7/1977 Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hàng, tỉnh Quảng Ngai Đảng ủy viên, Bí thư
chi bộ, Phó chủ tịch CĐ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh
Quảng Ngãi, với chức vụ Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp
Đại biểu HDDND tỉnh Xem tại đây

 

VPH

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2534

total-visitor: 3923250

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi