Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5

30/05/2022

Ngày 24/5/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1362/UBND ngày 24/5/2022 về thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thước lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc là; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan tỉnh trên địa bàn huyện; các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền tác hại của việc sử dụng thuốc lá và các quy định của Luật PCTH thuốc lá, tập trung vào các nội dung:

- Tác hại của thuốc lá điếu và các sản phẩm mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung, shisha...
- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc tổ chức thực hiện quy định cấm hút thuốc và nêu cao vai trò gương mẫu không hút thuốc của người đứng đầu (Điều 6, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Luật PCTH thuốc lá);
- Quyền của mọi người được sống, làm việc trong môi trường không khói thuốc lá; quyền, nghĩa vụ yêu cầu người hút thuốc lá không hút tại địa điểm có quy định cấm (Điều 7 Luật PCTH thuốc lá).
- Nghĩa vụ của người hút thuốc (Điều 13): không hút thuốc tại địa điểm có quy định cấm, không hút thuốc trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi, giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá.
- Các hành vi bị nghiêm cấm trong PCTH thuốc lá (Điều 9 Luật PCTH thuốc lá).

2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về PCTH thuốc lá và môi trường không khói thuốc theo quy định của Luật PCTH thuốc lá 

- Đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm của UBND xã, thị trấn; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị; đưa nội dung PCTH của thuốc lá vào hương ước, quy ước tại thôn, xóm, tổ dân phố.

- Treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc như: khu vực trong nhà tại nơi làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nơi làm việc trong nhà khác, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng…
- Tuyên truyền và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sử dụng thuốc lá trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và việc hiếu hỷ.
- Thực hiện nghiêm quy định cấm quảng cáo, khuyến mãi, tài trợ của các công ty sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá.

3. Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác PCTH thuốc lá

- Thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình PCTH thuốc lá ở các xã, thị trấn.
- UBND các xã, thị trấn chủ động ban hành kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá, phân công rõ trách nhiệm của các ban ngành trong việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá nhằm tạo cơ sở thuận lợi thúc đẩy hoạt động phối hợp liên ngành
trong PCTH thuốc lá.
- Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá hàng năm.

4. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá
- Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở khách sạn, nhà hàng và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá trên địa bàn huyện.
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quản lý nhà nước về PCTH thuốc lá theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Luật PCTH thuốc lá.
- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Luật PCTH thuốc lá vào chương trình, kế hoạch kiểm tra của các cơ quan, tổ chức theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

5. Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5.
- Tùy theo điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá như: tổ chức mít tinh, hội nghị, diễu hành, treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện thường xuyên đăng tải các thông tin, truyền thông về lợi ích của môi trường không khói thuốc, tác 
hại của thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha đối với sức khỏe; các thông tin về tư vấn cai nghiện thuốc lá.

Tin ảnh: PVH

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2458

total-visitor: 3922998

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi