Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Tình hình, kết quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng vãng lai

20/05/2022

Chiều ngày 18/5/2022, UBND huyện tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đánh giá kết quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng vãng lai, dự báo nguồn thu từ lĩnh vực này trong năm 2022 trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND huyện Ung Đình Hiền chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Chi cục Thuế Bình Sơn; Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Văn phòng huyện.

Thời gian qua, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp, tạo mọi thuận lợi cho Chủ đầu tư trong quá trình triển khai các Dự án. Qua đó tạo mối quan hệ phối hợp tích cực, chủ động giữa Chính quyền địa phương – Doanh nghiệp – Chi cục thuế trong thông tin quản lý thuế, tạo điều kiện để Chi cục Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ thu đối với công tác quản lý thu thuế vãng lai ngoại tỉnh.

Các phòng, ban trên địa bàn huyện, các phòng chức năng thuộc Cục thuế, một số chủ đầu tư kịp thời hỗ trợ, cung cấp thông tin có liên quan đến chủ đầu tư và nhà thầu chính để Cơ quan thuế có cơ sở làm việc với đơn vị thi công và yêu cầu đăng ký kê khai thuế vãng lai theo quy định.

Nhìn chung, trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2022, mặc dù công tác quản lý và thu thuế vãng lai ngoại tỉnh trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, thiên tai diễn biến phức tạp dẫn đến chậm tiến độ thi công, tiến độ thanh toán vốn các công trình trên địa bàn huyện, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, Chi cục Thuế đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thu hiệu quả, số thu lĩnh vực vãng lai trong 2 năm 2020 và 2021 đều hoàn thành dự toán tỉnh giao. Cụ thể: Năm 2020, tổng thu là 28,3 tỷ đồng. Năm 2021, tổng thu là 20,2 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng thu là 7,1 tỷ đồng.

Việc quản lý tốt nguồn thu vãng lai sẽ giúp cho ngân sách địa phương cân đối được điều tiết ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, quản lý tốt dòng tiền đầu tư đối với hoạt động xây dựng cơ bản, góp phần cho các địa phương thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND huyện đã trao quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND huyện cho Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất vì đã có thành tích phối hợp, hỗ trợ tích cực công tác thu ngân sách nhà nước đầu năm 2022. Theo báo cáo tại cuộc họp, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất là đơn vị đã cung cấp thông tin giá trị hợp đồng, số tiền thanh toán theo định kỳ hàng quý của tất cả các đơn vị thi công, qua đó giúp Chi cục Thuế chủ động liên lạc, đôn đốc và thu kịp thời số tiền thuế vào NSNN. Năm 2021, số thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh thu được của dự án Nhà máy Thép Hòa Phát là 6,96 tỷ đồng trong tổng thu 20,2 tỷ đồng của huyện; số liệu này trong 04 tháng đầu năm 2022 là 6,28 tỷ đồng trong tổng thu 7,1 tỷ đồng của huyện.

Tin ảnh: Quang Đạt

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 1781

total-visitor: 3816604

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi