Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Tình hình an toàn thông tin tháng 5/2022 và thống kê kết nối,chia sẻ thông tin về mã độc, giám sát

16/06/2022

Theo thông tin của Cục An toàn thông tin tại Báo cáo số 06/BC-CATTT ngày 07/6/2022 về Báo cáo Kỹ thuật Tình hình an toàn thông tin tháng 5/2022 và thống kê kết nối, chia sẻ dữ liệu về mã độc, giám sát; Công văn số 2298/UBND-KGVX ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường công tác quản lý thông tin trên trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

Qua đó, đã thông tin đến các cơ quan, đơn vị nắm tình hình, triển khai đến các cơ quan, đơn vị và tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp để hạn chế các rủi ro về nguy cơ mất an toàn thông tin.

Để tăng cường công tác quản lý thông tin trên Trang/Cổng thông tin điện tử, đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện một số nội dung: Triển khai thực hiện rà soát, gỡ bỏ và ngăn chặn kịp thời nếu có nội dung không phù hợp; đồng thời tăng cường các biện pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin cho trang/cổng thông tin điện tử thuộc trách nhiệm và phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Khi phát hiện các Trang/Cổng thông tin điện tử có biểu hiện bị khai thác, tấn công, triển khai ngay các biện pháp xử lý ngăn chặn tấn công trên hệ thống và thông báo về Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi để có các biện pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Tài liệu gửi kèm:

-Báo cáo kỹ thuật tháng 5/2022 của Cục An toàn thông tin. (xem tại đây)

-Hướng dẫn rà soát, gỡ bỏ nội dung quảng cáo bất hợp pháp của Bộ Công an. (Xem file bên dưới)

Tin ảnh: PVH

tai-lieu-dinh-kem: huong dan go bo noi dung quang cao khong phu hop tren trang- cong TTDT.pdf

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 1687

total-visitor: 3816977

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi