Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Tiểu sử những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

21/05/2021

Dánh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

VPH

Related news

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2235

total-visitor: 3922882

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi