Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Thông báo tuyển dụng giáo viên huyện Bình Sơn năm 2021

04/01/2022 16:44    2775

Thực hiện Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Bình Sơn năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ tuyển dụng giáo viên huyện Bình Sơn năm 2021 được Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt tại Quyết định số 4706/QĐ-UBND ngày 31/12/2021.

Quyết định số 4706/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 Xem tại đây

Thông báo thí sinh dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) Xem tại đây

Triển khai Quy chế đến thí sinh trong kỳ tuyện dụng giáo viên huyện Bình Sơn năm 2021 Xem tại đây

Thông báo kết quả điểm thi viết môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ tuyển dụng giáo viên huyện Bình Sơn năm 2021 Xem tại đây

Danh sách thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi, môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng giáo viên huyện Bình Sơn năm 2021 Xem tại đây

Kết quả điểm phúc khảo môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) Xem tại đây

Công nhận kết quả điểm thi chính thức môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành, Xem tại đây 

Về việc hủy bỏ kết quả điểm thi: Nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng giáo viên huyện Bình Sơn năm 2021 đối với thí sinh sử dụng văn bằng không đúng quy định để tham gia dự tuyển Xem tại đây

VPH

Visitor Statistic

Currently Online: 1199

Total Visit: 8593069

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready