Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Tăng cường quản lý thông tin liên quan đến dịch Covid-19

24/08/2021

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Để tăng cường, bảo đảm công tác quản lý các thông tin liên quan đến phòng chống dịch Covid-19, tạo lòng tin và sự an tâm trong quần chúng nhân dân; đồng thời có biện pháp xử lý mạnh về việc đưa tin không chính thống, tin giả, sai sự thật gây hoang mang cho quần chúng nhân dân, gây mất trật tự trên địa bàn huyện. Ngày 23/8/2021, Chủ tịch UBND huyện ban hành Công văn số 2581/UBND-NC chỉ đạo một số nội dụng cụ thể như sau:

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quản lý chặc chẽ những thông tin liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân về các ca bệnh F0, F1, F2; kết quả test nhanh, PCR và các thông tin khác liên quan khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố. Khi phát hiện các bài viết đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng liên quan đến thông tin cá nhân chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc những thông tin sai sự thật, không chính thống cần khẩn trương cung cấp cho Công an huyện Bình Sơn để kịp thời có biện pháp ngăn chặn thong tin và xử lý theo qui định pháp luật.

Tin, ảnh: Văn Việt

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2153

total-visitor: 3852743

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi