Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Sự ra đời của Đảng bộ Phủ Bình Sơn, mốc son quan trọng của phong trào cách mạng huyện Bình Sơn

01/03/2019

Năm 1920, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. Từ đó, Người ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin về trong nước. Đến tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu (Trung Quốc), tích cực chuẩn bị về mọi mặt cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

            Những hoạt động tích cực của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự chuyển biến lớn lao của phong trào cách mạng trong nước, trong tỉnh ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào cách mạng ở Bình Sơn.

Lúc này, cụ Trần Kỳ Phong, người con thân yêu của quê hương Bình Sơn, nhà chí sĩ yêu nước nổi tiếng ở Quảng Ngãi, người liên tục hoạt động trong các phong trào yêu nước và bị bắt trong phong trào chống thuế năm 1908 bị đày ở Côn Đảo 13 năm, được thả về quê nhà (09/3/1921).

Qua nghiên cứu sách báo tiến bộ, cụ Trần Kỳ Phong đã có sự hiểu biết sâu hơn về chủ nghĩa Mác – Lê nin. Cụ đã cố gắng đem những hiểu biết của mình về chủ nghĩa Mác – Lê nin và Cách mạng Tháng Mười Nga truyền lại cho học trò và một số người giàu lòng yêu nước trong huyện, tỉnh, khuyên họ tìm hiểu và đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga. Cụ khẳng định: “Nước ta tất phải hiểu chủ nghĩa Mã Khắc Tư (Mác – Lê nin), phải làm theo cách mạng Nga, phải có đảng cộng sản lãnh đạo mới thành tựu được”.

Năm 1927, tại hiệu buôn Quảng Minh Đường – thị xã Quảng Ngãi, tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bình Sơn được thành lập, lúc đầu có Trần Kỳ Truyện, Ngô Đán (Bình Châu), Phạm Chương (Bình Thạnh) do Trần Kỳ Truyện làm Bí thư. Đến năm 1928, kết nạp thêm Phạm Quang Lãng (Bình Chương), Huỳnh Tấu (Bình Dương), Trần Kỳ Sum (Bình Châu), Ngô Tự (Bình Thạnh), Võ Đạt (Bình Thuận). Sau đó, phát triển thêm Võ Phát, Nguyễn Trung Thức, Võ Tín, Võ Tuy (Long Giang), Phạm Kỳ, Phạm Thế (Bình Chương). Đến đầu năm 1929, Hội đã phát triển Tu Bá Luân (Bình Trị), Trần Tiến Trực, Trần Tây (Bình Tân). Từ các hội viên nòng cốt, tích cực tuyên truyền, vận động, chỉ một thời gian ngắn các cơ sở của Hội đã phát triển hầu khắp trong huyện. Các tổ chức quần chúng như nông hội, hội thể thao được xây dựng và phát triển khá mạnh.

Sau khi đồng chí Nguyễn Nghiêm được tín nhiệm tạm quyền chủ trì chỉ đạo công việc trong thời gian đồng chí Trương Quang Trọng được triệu tập đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đồng chí đã có những ý kiến chỉ đạo, giúp Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bình Sơn khắc phục được những nhược điểm và vận động phong trào rộng khắp, toàn diện, khá mạnh mẽ.

Thực hiện chủ trương của cấp trên, phần lớn các hội viên của Phủ hội Bình Sơn đều chuyển thành đảng viên và tích cực hoạt động thành lập chi bộ ghép Chi bộ Dự bị Cộng sản để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng bộ phủ.

Giữa tháng 4/1930, tại nhà ông Hương bộ Yến ở Trà Sơn (Sơn Tịnh), đồng chí Nguyễn Nghiêm và đồng chí Phạm Viết My dự và chủ trì cuộc họp để chuyển Chi bộ Dự bị Cộng sản của Bình Sơn thành Chi bộ Cộng sản, đồng thời đảm nhận chức năng Đảng bộ phủ Bình Sơn. Cũng trong cuộc họp này, đồng chí Nguyễn Nghiêm thay mặt Tỉnh ủy lâm thời chỉ định Phủ ủy lâm thời Bình Sơn gồm các đồng chí: Phạm Chương, Phạm Quang Lãng và Trần Tiến Trực, do đồng chí Phạm Quang Lãng làm Bí thư. Ban Chấp hành Phủ ủy lâm thời phân công phụ trách các tổng: đồng chí Phạm Quang Lãng phụ trách tổng Điền, đồng chí Phạm Chương phụ trách tổng Thượng và tổng Hà, để trực tiếp lãnh đạo soát xét số hội viên Việt Nam Cách mạng Thanh niên kết nạp vào Đảng, thành lập các Chi bộ Cộng sản ở huyện.

Chỉ trong một thời gian ngắn, đến cuối tháng 4/1930, Phủ ủy lâm thời Bình Sơn đã thành lập 03 chi bộ có 27 đảng viên.

Sự ra đời của Đảng bộ phủ Bình Sơn và các chi bộ Cộng sản, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và mọi tầng lớp Nhân dân trong huyện.

Ngay từ khi ra đời, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy lâm thời, Đảng bộ đã trực tiếp lãnh đạo, phát động và tổ chức phong trào cách mạng của địa phương đi đúng, kịp thời và hòa nhịp với phong trào đấu tranh của Nhân dân trong tỉnh cũng như cả nước.

Nhân dân Bình Sơn từ đây đã có một tổ chức tiên phong, chân chính lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng, chống áp bức, bóc lột và xiết chặt hàng ngũ chung quanh Đảng bộ, đứng lên đấu tranh với quân xâm lược, cùng Nhân dân cả nước quyết giành độc lập, tự do cho dân tộc.                                                                                  

Related news

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 3402

total-visitor: 3835900

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi