Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Quảng Ngãi; Áp dụng tạm thời một số biện pháp cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

20/10/2021

Bệnh viện điều trị Covid 19 cơ sở 1 tại Bình Sơn.

Ngày 19/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 5525/UBND-KGVX về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với những người từ TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Những người đã khỏi bệnh Covid19 trong vòng 6 tháng; tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày kể từ ngày đến/về, thực hiện 5k và thực hiện PCR 1 lần vào ngày đầu.

Người đã tiêm đủ liều vắcxin phòng Covid 19; cách ly tại nhà 7 ngày kể từ ngày đến/về và tiếp tục tự theo dõi 7 ngày tiếp theo, thực hiện Thông điệp 5K và xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.

Những người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid19; cách ly y tế tại nhà 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Những người chưa tiêm vắc xin; cách ly tập trung 14 ngày; cách ly tại nhà trong 7 ngày tiếp theo, thực hiện 5K, xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 1, ngày thứ 7, ngày thứ 14 và ngày thứ 21.

Đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi (trẻ em); thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng áp dụng theo công văn của Bộ y tế.

    Đối với người đến/về Quảng Ngãi từ các tình thành khác.

Người đến/về từ các địa phương cấp độ 1 (vùng xanh); thực hiện khai báo y tế; tự theo dõi sức khỏe, thực hiện 5K trong thời gian 7 ngày kể từ ngày về địa phương

Người đến/về từ các địa phương cấp độ 2  ( vùng vàng); khuyến cáo có kết quả xét nghiệm âm tính có giá trị trong 72 giờ, thực hiện khai báo y tế

Đối với người đến/về từ vùng cấp độ 3 ( vùng cam); khuyến cáo có kết quả xét nghiệm âm tính có giá trị trong 72 giờ, thực hiện khai báo y tế.

Đối với người đến/về từ vùng cấp độ 4 ( vùng đỏ); yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính có giá trị trong 72 giờ, thực hiện khai báo y tế.

Đối với người nhập cảnh, chuyên gia trong nước đến tỉnh Quảng Ngãi để hợp tác, đầu tư.

Đối với người nhập cảnh; Tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid 19; cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/ nơi cư trú 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm 2 lần

Không đủ điều kiện nêu trên thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và tiếp tục tự theo dõi tại nhà 14 ngày tiếp theo, xét nghiệm 4 lần.

Đối với chuyên gia trong nước đến tỉnh Quảng Ngãi đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid 19, không thực hiện cách ly y tế, hạn chế tiếp xúc cộng đồng, thực hiện xét nghiệm PCR lần đầu khi đến tỉnh và xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ khi tham gia họp.

Đối với các đối tượng F1,F2 nhân viên y tế

Đối với F1, những người đã khỏi bệnh, hoặc người đã tiêm đủ liều vắc xin; cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 14. Không đủ điều kiện nêu trên; cách ly tập trung 14 ngày , cách ly tại nhà 7 ngày  tiếp theo, thực hiện 5K, xét nghiệm PCR  tối thiểu 4 lần.

Đối với F2, nếu xét nghiệm PCR của F1 và của F2 ( nếu có) đề âm tính với SARS-CoV-2, F2 được kết thúc cách ly tại nhà và tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày

Đối với nhân viên y tế; đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 ở nhân viên y tế để cách ly phù hợp theo quy định của Bộ Y tế./.

Tin, ảnh: Quỳnh Liên

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2237

total-visitor: 3820706

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi