Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Phòng Giáo dục và Đào tạo

28/07/2014

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn Số điện thoại: 055.3850991 Chức năng: Theo Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của...

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn

Số điện thoại: 055.3850991

Chức năng: Theo Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ

Tên lãnh đạo: Hồ Tấn Sỹ

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ: Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 

 

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2095

total-visitor: 3822055

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi