Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường

10/05/2021

Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường tại Quyết định số 67/QĐ-BQL ngày 15/4/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi

Quyết định số 67/QĐ-BQL: Xem tại đây

Bản đồ quy hoạch chi tiết: Xem tại đây

 

 

Tin ảnh: Văn Minh

Related news

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 823

total-visitor: 3872979

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi