Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

NHCSXH huyện Bình Sơn giải ngân các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP.

10/05/2022

(Giải ngân vốn vay ưu đãi cho người dân)

Thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bình Sơn được cấp trên phân bổ nguồn vốn là 13,2 tỷ đồng để cho vay các chương trình như cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở; cho học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và cho vay hỗ trợ việc làm.

Gần 1 tháng qua, Phòng giao dịch đã khẩn trương tham mưu UBND huyện và Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị  NHCSXH huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan, các tổ chức chính trị xã hội và UBND các xã, thị trấn phối hợp, lập hồ sơ giải ngân kịp thời, đúng đối tượng.  Đến nay, Phòng giao dịch đã tổ chức giải ngân chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết 11 của Chính phủ với số tiền 3,7 tỷ đồng cho 74 lao động chưa có việc làm ổn định; giải ngân cho 3 học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến, với số tiền 30 triệu đồng. Vốn còn lại của các chương trình khoảng trên 9 tỷ đồng sẽ được Ngân hàng CSXH huyện Bình Sơn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11, phấn đấu giải ngân cho vay hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch nguồn vốn tín dụng ưu đãi được trung ương giao vào cuối tháng 5/2022../.

Tin, ảnh: Nguyên Hương

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 1914

total-visitor: 3817445

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi