Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Lịch công tác của TT HĐND và lãnh đạo UBND huyện tuần 23 + 24 (từ ngày 03/6 đến ngày 16/6/2024)

03/06/2024 16:16    244

Lịch công tác TT.HĐND và LĐ UBND huyện tuần 23 + 24 năm 2024.xlsx

Visitor Statistic

Currently Online: 3088

Total Visit: 8771310

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready