Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Lịch công tác của TT HĐND và lãnh đạo UBND huyện tuần 17 + 18 (từ ngày 22/4 đến ngày 05/5/2024)

22/04/2024 15:46    264

Lịch công tác TT.HĐND và LĐ UBND huyện tuần 17 + 18 năm 2024.xlsx

Visitor Statistic

Currently Online: 2499

Total Visit: 8774400

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready