Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Lịch công tác của TT HĐND và lãnh đạo UBND huyện tuần 13 + 14 (từ ngày 25/3 đến ngày 07/4/2024)

23/03/2024 16:54    257

Lịch công tác TT.HĐND và LĐ UBND huyện tuần 13 + 14 năm 2024.xlsx

Visitor Statistic

Currently Online: 1962

Total Visit: 8774173

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready