Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Kiểm tra đột xuất việc giải quyết hồ sơ cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân tại các xã, thị trấn

17/06/2022

Đoàn kiểm tra đột xuất tại UBND xã Bình Chương

Sáng ngày 17/6, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND huyện Ung Đình hiền làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra đột xuất về công tác giải quyết hồ sơ cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân tại UBND các xã Bình Mỹ và Bình Chương.

Tại các xã, đoàn đã kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ về giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân; kể từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến việc luân chuyển hồ sơ về địa phương để xác nhận nguồn gốc đất; qui trình niêm yết công khai do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn chuyển về và việc trả kết quả cho công dân. Kiểm tra quy trình thủ tục của các cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết, trả kết quả hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân. Thực hiện văn hóa, ứng xử, giao tiếp, xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả trong trường hợp giải quyết trễ hẹn.

Cán bộ địa chính xã Bình Mỹ báo cáo với đoàn kiểm tra

Đây là đợt kiểm tra nhằm chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức chịu trách nhiệm nếu qua kiểm tra nếu phát hiện có sai phạm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn; đồng thời rà soát lại khối lượng công việc, quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại cơ quan, đơn vị, địa phương và chuẩn bị nội dung liên quan theo nhiệm vụ trong quy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đảm bảo theo qui định pháp luật tại các xã, thị trấn….

Kiểm tra thủ tục niêm yết công khai

Kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND huyện Ung Đình Hiền chỉ đạo UBND 2 xã và cán bộ địa chính cần chấn chỉnh thực hiện đảm bảo các qui trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp quyền SDĐ cho nhân dân; trong đó chú ý đối với các trường hợp cấp đất riêng lẻ hay hồ sơ đại trà cần phải xác minh cụ thể để tham mưu cấp sổ cho công dân đảm bảo đúng qui trình luật định, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu, đặc biệt là không để vi phạm các qui định về thủ tục hành chính… 

Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi kiểm tra

Tin, ảnh-Văn Việt

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 1739

total-visitor: 3816683

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi