Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2022.

09/06/2022

Ngày 25/5/2022, UBND huyện Bình Sơn đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về việc Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2022. Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư.

Với mục đích trực tiếp trao đổi, thảo luận giữa UBND huyện, các cơ quan quản lý Nhà nước của huyện với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp... Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, chấn chỉnh nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và cán bộ công chức trong việc thực thi công vụ trong việc tạo lập môi trương đầu tư, kinh doanh thông thoáng cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Kịp thời sửa đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi để hoàn thiện các cơ chế, chính sách mới nhằm tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện.

          Qua đó yêu cầu tổ chức đối thoại doanh nghiệp phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, công khai, minh bạch trên tinh thần lắng nghe, chia sẽ và chung tay hỗ trợ tạo điều kiện doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đạt kết quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp thông qua đối thoại phải được trả lời trực tiếp tại hội nghị hoặc bằng văn bản sau đối thoại; các cơ quan được UBND huyện giao nhiệm vụ có trách nhiệm trả lời, giải đáp, hướng dẫn doanh nghiệp; đống thời tổng hợp kết quả giải quyết bằng văn bản tới doanh nghiệp trong thời gian 7 ngày làm việc sau khi kết thúc hội nghị, trường hợp kiến nghị liên quan đến cơ chế chính sách, vượt thẩm quyền, cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm tham mưu đề xuất UBND huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền để xin ý kiến giải quyết.

          Thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại dự kiến trong tháng 8/2022, Tại Hội trường UBND huyện Bình Sơn, số 395 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Hội nghị do ông Võ Văn Đồng – Chủ tịch UBND huyện Chủ trì./.

Tin ảnh: PVH

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 1817

total-visitor: 3816771

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi