Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Huyện Bình Sơn Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ

30/05/2024 17:08    150

Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 30/5, Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ. Đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì. Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 5 năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và hệ thống chính trị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ.

Trong đó, đã triển khai sâu vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là ở cơ sở; chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng trong Khu vực phòng thủ; quản lý chặt chẽ công tác thông tin, truyền thông; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đầu tư ngân sách xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng trong Khu vực phòng thủ; gắn việc quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội với quy hoạch xây dựng thế trận Khu vực phòng thủ; bố trí, sắp xếp lực lượng Bộ đội thường trực đúng quy định; xây dựng lực lượng Dự bị động viên, Dân quân tự vệ đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Bên cạnh đó, chú trọng công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho Lực lượng vũ trang huyện. Giai đoạn 2019 - 2024, huyện Bình Sơn đã tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ cấp huyện, phối hợp diễn tập Phòng thủ dân sự cấp tỉnh đảm bảo đủ nội dung, chất lượng, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, được các cấp đánh giá cao; các xã, thị trấn tổ chức diễn tập Chiến đấu trong Khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt; các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin; tập trung xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

     Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ những mặt còn hạn chế, tồn tại. Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra giải pháp, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

     Theo đó, trong thời gian đến sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ để mỗi cán bộ và người dân nhận thức sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng đối với công tác xây dựng Khu vực phòng thủ; quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; xây dựng tiềm lực vững mạnh cả về chính trị, quân sự, tinh thần, văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, công nghệ, an ninh, đối ngoại trong Khu vực phòng thủ.

Những tập thể, cá nhân được khen thưởng vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị định số 21

     Tại Hội nghị, có 5 tập thể và 05 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Khu vực phòng thủ.

Tin, ảnh: Đức Minh

Visitor Statistic

Currently Online: 3015

Total Visit: 8774436

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready