Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Huyện Bình Sơn; hỗ trợ, bảo vệ thi công Dự án Bến cảng tổng hợp - Container Hòa Phát Dung Quất.

19/10/2021

Vận động giải thích các chính sách cho ngư dân

Trong 2 ngày 18 và 19/10/2021, huyện Bình Sơn đã tổ chức hỗ trợ, bảo vệ thi công Dự án Bến cảng tổng hợp - Container Hòa Phát Dung Quất, xã Bình Thuận theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 4.750/UBND-CNXD ngày 15/9/2021.

Công tác bảo vệ thi công đảm bảo an toàn cho các hoạt động thi công xây dựng của các đơn vị nhận thầu;  đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Hệ thống chính trị của huyện, xã Bình Thuận đã thực hiện tốt công tác dân vận, lấy vận động, giải thích làm biện pháp chủ yếu cho nên việc tổ chức thực hiện bảo vệ thi công ngoài hiện trường được đảm bảo và đã được người dân đồng tình. Trước khi tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo vệ thi công dự án Bến cảng Tổng hợp - Container Hòa Phát Dung Quất; huyện đã tổ chức gặp gỡ các hộ nuôi tôm vào sáng ngày 14/10/2021, các chủ tàu thuyền vào sáng ngày 15/10/2021 ở xã Bình Thuận để giải thích pháp luật, công khai Kế hoạch bảo vệ thi công Dự án; sau cuộc họp UBND huyện có văn bản giải thích, trả lời cụ thể từng nội dung yêu cầu, kiến nghị của các hộ dân. Nhờ vậy nên người dân hiểu và đồng thuận với những chủ trương về việc triển kahi xây dựng dự án này.

Thông tin về dự án  bến cảng tổng hợp Container Hòa phát Dung Quất

Đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công

 Được biết, Dự án Bến cảng tổng hợp - Container Hòa Phát Dung Quất  tại xã Bình Thuận được xây dựng trên diện tích 46 ha với  tổng vốn đầu tư 3.800 tỷ đồng,  khi đưa vào sử dụng có thể  đáp ứng tàu tải trọng 50.000 DWT ra vào cảng./.

Tin, ảnh: Quỳnh Liên-Nguyên Hương

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2250

total-visitor: 3851914

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi