Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Huyện Bình Sơn đánh giá, phân hạng OCOP đợt 1/2024

12/06/2024 18:49    78

Huyện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1

Sáng ngày 10/6/2024, Hội đồng đánh giá, phân hạng OCOP huyện Bình Sơn đã tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1/2024.

Theo đó đánh giá  lại đối với sản phẩm Nén Bình Phú (sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP năm 2020, hết hạn sau 03 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận và Đánh giá phân hạng đối với sản phẩm Nước mắm cốt đặc biệt Mười Quý và Nước mắm Cốt Thượng hạn Mười Quý.  Kết quả Hội đồng đánh giá 02 sản phẩm đủ điều kiện công nhận sản phẩm OCOP 3 sao gồm Nén Bình Phú và Nước mắm Cốt Thượng hạng Mười Quý . Đối với sản phẩm Nước mắm Cốt đặc biệt Mười Quý được Hội đồng đánh giá sản phẩm có tiềm năng đạt 04 sao, cần hoàn chỉnh, bổ sung thủ tục trình Hội đồng đánh giá phân hạng OCOP của tỉnh để đánh giá, công nhận theo quy định./.

Tin, ảnh: Nguyên Hương

Visitor Statistic

Currently Online: 4668

Total Visit: 8774142

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready