Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

12/05/2022

Quang cảnh hội nghị

Ngày 12/5/2022, cùng với các điểm cầu trên cả nước, Huyện ủy Bình Sơn tổ chức dự Hội nghị trực tuyến nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương tháng 5 khóa XIII, tại Hội trường UBND huyện. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của huyện có Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Lương Kim Sơn; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đỗ Thiết Khiêm, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Đồng; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và đại diện cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở huyện và 22 xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII như: tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  Kết quả Nghị quyết số 04-NQ/TW, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Nghị quyết “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, thống nhất ban hành Nghị quyết mới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ mới.

Đại biểu dự nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị

Đặc biệt hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương cũng xem xét, thảo luận, cho ý kiến về nội dung liên quan đến kinh tế tập thể; tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; về Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thảo luận, tán thành báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh….

Cán bộ lãnh đạo dự hội nghị

Tin, ảnh-Văn Việt

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2388

total-visitor: 3820811

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi