Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

30/05/2024 16:01    106

Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 30/5/2024, UBND huyện Bình Sơn tổ chức tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 tại điểm cầu của huyện. Tham dự Hội nghị có đại diện thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng huyện; Lãnh đạo và công chức theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của 22 xã, thị trấn; Hiệu trưởng các Trường: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, các trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng III, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương triển khai, quán triệt Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và một số quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác thi đua khen thưởng. Trong đó, đáng chú ý là một số điểm mới cơ bản của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, như: (1) Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng. (2) Thể hiện rõ nguyên tắc thành tích đến đâu, khen đến đó và đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được để khắc phục tình trạng khen thưởng “tích lũy thành tích, cộng dồn thành tích” trước đây. (3) Đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thiết thực, gắn với lợi ích của người trực tiếp tham gia thi đua, hạn chế tính hình thức trong thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở 4 khâu (phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến). (4) Chú trọng khen thưởng tập thể ở cơ sở, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ…; quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. (5) Giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong khen thưởng ở khu vực ngoài nhà nước và kinh tế tư nhân. (6) Quy định cụ thể khen thưởng đối với người nước ngoài có nhiều đóng góp cho đất nước Việt Nam. (7) Bổ sung hình thức khen thưởng kháng chiến “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. (8) Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Với các chính sách đột phá nêu trên, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 kỳ vọng sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng để công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Tin, ảnh: Thanh Hữu-T.Tân

Visitor Statistic

Currently Online: 3088

Total Visit: 8774375

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready