Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Hội nghị ký kết thi đua Khối Nội chính - Lực lượng vũ trang

21/03/2022

Quang cảnh Hội nghị

Chiều ngày 18/3/2022, tại Ban CHQS huyện, Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tổ chức Hội nghị kết kết giao ước thi đua năm 2022. Thượng tá Nguyễn Văn Toàn, Huyện ủy viên, Chính trị viên Ban CHQS huyện, Khối trưởng chủ trì.

   Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang huyện gồm có 07 cơ quan, đơn vị: Ban CHQS huyện, Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Toàn án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự, Phòng Tư pháp huyện, Hội Luật gia huyện. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2021, các thành viên trong Khối đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực ngành góp phần vào phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.
     Nhận định năm 2022, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực, dịch Covid - 19, thiên tai bão lũ còn diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ chung. Trên cơ sở đó, Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang huyện đã đưa ra mục tiêu thi đua với 6 nội dung sát với nhiệm vụ và có chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị thành viên trong khối.
     Hội nghị cũng đã thông qua Quy chế hoạt động của Khối thi đua, đồng thời phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cán bộ chủ trì của từng cơ quan, đơn vị thành viên trực thuộc.

Tin ảnh; Đức Minh

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2201

total-visitor: 3851964

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi