Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Giám sát công tác tổ chức bầu cử

13/05/2021

Ảnh minh họa

Nhằm bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện đúng luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm, thành công; ngày 07/5/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Bình Sơn khóa XII đã có kế hoạch giám sát công tác tổ chức bầu cử tại các địa phương, cụ thể như sau:

- Nội dung giám sát về việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tính đến thời điểm 20/5/2021.

- Giám sát trực tiếp đối với Ủy ban bầu cử các xã: Bình Tân Phú, Bình Hòa, Bình Hải, Bình Thạnh và Bình Chánh. Giám sát thông qua báo cáo đối với Ủy ban bầu cử thị trấn Châu Ổ và Ủy ban bầu cử các xã còn lại.

- Đoàn giám sát sẽ làm việc với các đơn vị được giám sát trong khoảng thời gian từ ngày 10/5/2021 đến ngày 20/5/2021. Thành phần gồm: Thành viên Ủy ban bầu cử huyện, Ban bầu cử huyện, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Trưởng các ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Cơ quan Tổ chức – Nội vụ.

Tin ảnh: Thanh Nga

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2066

total-visitor: 3872916

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi