Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Dự kiến lịch làm việc tuần thứ 37 từ ngày 13/9/2021-19/9/2021 của TT HĐND và UBND huyện

20/09/2021

Dự kiến lịch làm việc tuần thứ 37 từ ngày 13/9/2021-19/9/2021 của TT HĐND và UBND huyện

 

 

VPH

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2110

total-visitor: 3822033

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi