Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

02/06/2021

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

 

 

 

 

 

 

VPH

Related news

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2250

total-visitor: 3872886

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi