Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân tỉnh và đại biểu Hội đồng huyện nhiệm kỳ 2021-2026

13/05/2021

Về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơnkhóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2503

total-visitor: 3872722

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi